dommekracht / jack

ARCHEOLOGISCHE PERS

EINDHOVEN - NEDERLAND

Uitgevers in oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie

Publishers in historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
  Gegrepen door oude techniek

  Fascinated by historical technology

Al ruim veertig jaar

Geboren 1949 in Rotterdam. Woont sedert 1970 in Noord-Brabant (Geldrop, Aalst, Eindhoven)

* Opleiding

1966-1970 HTS werktuigbouwkunde (constructietechniek), Rotterdam
1970-1976 T.U. natuurkunde (meet- en regeltechniek), Eindhoven

* Specialisatie

Werktuigbouw, elektrotechniek, staalbouw, waterbouw, metallurgie, proceschemie en warenkennis.

* Ervaring

1970-1977 research, Philips Nat.Lab.
1977-1981 research, development en engineering, twee machinefabrieken

- - - - - - -

In 1981 maakte ik mij zelfstandig als free-lance adviseur technisch erfgoed, industriele archeologie en techniek­geschiedenis.

* http://www.alexdenouden.nl 

For over forty years now

Born 1949 in Rotterdam. Lives in Noord-Brabant since 1970
(Geldrop, Aalst, Eindhoven)

* Education

1966-1970 B.Sc. mechanical engineering and development, Rotterdam
1970-1976 M.Sc physics (control engineering), Eindhoven University

* Specialisms

Mechanical engineering, electrical engineering, steel construction, civil engineering, metallurgy, proces chemistry and technology.

* Experience

1970-1977 research, Philips Nat.Lab.
1977-1981 research, development and engineering, two engineering works

- - - - - - -

In 1981, I established myself as a freelance consultant technical heritage, industrial archeology and history of technology.

* http://www.alexdenouden.nl 

Tegelijkertijd stichtte ik mijn eigen op het technisch erfgoed gespecialiseerde uitgeverij: ArcheologischePers (Eindhoven), waar mijn publicaties verschijnen. Voornamelijk resultaten van eigen onderzoek en (bewerkte) heruitgaven van originele historische teksten over techniek en technologie. Verder publicaties over industriele archeologie en geschiedenis; alsmede mijn technisch-historische velddocumentaties (van te slopen bedrijven of objecten).

http://www.dekunstclub.nl 

Sedert 2005 zijn we intensief betrokken bij moderne kunst. Wij bieden een groep kunstenaars onze bedrijfsruimten aan, als een centrum voor het inrichten van tentoonstellingen van moderne kunst, voor het organiseren van kunstevenementen en als ontmoetingsplaats voor kunstenaars en publiek. De coexistentie van kunst, geschiedenis en techniek blijkt extreem inspirerend en opwindend te zijn.

At the same time I set up my own publishing house, dedicated to historical technology and the industrial heritage: ArcheologischePers (Eindhoven). Here I publish all my work. This consists mostly of my own texts based on original research and (edited) re-editions of original technical textbooks. My publications usually cover industrial archaeology and historical technology; and the results of my I.A. field and documentation work (usually concerning factories to be dismantled).

http://www.dekunstclub.nl 

Since 2005 we are heavily involved in modern art, offering our premises to a group of artists as a centre for modern art exhibitions, as a place to organize modern art events and as a meeting place for artists and the public. The close co-existence of art, history and engineering has proved to be very inspiring and exciting.

   top
   startpagina / home page