uitgevers

ArcheologischePers


publishers


R. Wolf, Magdeburg-Buckau - feststehende und fahrbare Patent=Heiszdampf=Lokomobilen

Herdruk van een Duitstalige brochure

Wolf was een van de grootste Duitse fabrikanten van semi-stationaire stoommachines. In 1905 had de fabriek reeds 103.539 pk afgeleverd! Deze Duitstalige brochure beschrijft de opbouw van de met oververhitte stoom werkende typische verplaatsbare Wolf-machine. De voorkomende uitvoeringen worden geillus­treerd en in tabellen gedokumenteerd. Een aardig detail is de vergelijking tussen een Wolf locomobiel en een zuiggas-installatie, die (hoe kan het ook anders) sterk in het voordeel van stoom uitvalt. Ook de getoonde Wolf generatorwagen voor de kermis is interessant.

verplaatsbare Wolf-installatie voor oververhitte stoom

Reprint of a German brochure

Wolf was one of the largest German manufacturers of semi-stationary steam engines. In 1905 they had already delivered over 103,569 hp! This brochure, written in German, describes the construction of the typical semi-portable Wolf engine, working on superheated steam. The various types of engine are described, shown and documented in tables. A nice detail is the comparison between a Wolf locomobile and a suction gas engine, which (had you expected otherwise?) is in favour of the steam plant. Also interesting: the illustrated Wolf steamdriven generatorset for fairgrounds.

portable Wolf-plant for superheated steam

eerste uitgave / first published type medium dim. omvang / extent binding prijs / price
1906 facsimile boek / book A4 34 pp - 35 illus paperback € 25,00