uitgevers

ArcheologischePers


publishers


Wollen stoffen: de industriele revolutie in Nederland

Auteur: Van Gorp

De invoering van machinale produktieprocessen in de textielfabricage was een belangrijke factor bij de industriele revolutie. De eerste textielmachines werden gebouwd in Engeland. Ze waren alleen geschikt voor het verwerken van katoen, maar door voortdurende verbetering en innovatie werd het mogelijk ook de wolnijverheid te mechaniseren.

Cockerill fijnspinmolen, omstreeks 1810

Cockerill fijnspinmolen, omstreeks 1810

De Engelse technologie werd overal in Europa overgenomen, het eerst in Frankrijk en Belgie. De Cockerills, een familie van mecaniciens uit Luik in Belgie, speelden daarbij een belangrijke rol. Zij leverden de meeste machines voor de Nederlandse wollenstoffennijverheid, toen die in het begin van de 19e eeuw werd geindustrialiseerd.

In het tweede gedeelte van dit boek wordt de situatie in de 19e eeuwse Noord-Brabantse (en in het bijzonder de Tilburgse) wolnijverheid nader bezien. De invoering van spin- en veredelingsmachines en later machinale weefgetouwen had grote gevolgen voor de oorspronkelijke huisnijverheid. De evolutie van de machinale produktie tot ongeveer 1870 wordt gedemonstreerd aan de hand van een aantal contemporaine documenten. Hierbij wordt ook ingegaan op de rol die de stoommachine als aandrijfeenheid in de gemechaniseerde textielfabriek speelde.


eerste uitgave / first published type medium dim. omvang / extent binding prijs / price
1985 nieuw / new boek / book A5 112 pp - 30 illus paperback
speciale prijs
slechts € 5,00
hardcover
speciale prijs
slechts € 10,00