uitgevers

ArcheologischePers


publishers


Montage- en bedrijfsvoorschriften voor Werkspoor N.V. horizontale stoommachines

Redacteur: Den Ouden

Dit boekje behandelt een probleem waarmee heden ten dage nog maar weinig technici geconfronteerd zullen worden: hoe bouwt men een grote horizontale stoommachine op z'n fundering op, en hoe stelt men hem zó af, dat hij perfect loopt? In de hoogtijdagen van het stoomtijdperk was dit geen ongebruikelijke opgave. Thans komt het nog maar zelden voor, dat er een stoommachine opgebouwd en uitgericht moet worden. Literatuur op dat gebied is er nauwelijks. Deze publicatie voorziet dus in een lacune!

Werkspoor kleppenmachine

Werkspoor kleppenmachine

De oorspronkelijke tekst werd uitgegeven door Werkspoor N.V., omstreeks 1930. Het werkje diende om de fabrieksmachinist (die Werkspoor-monteurs moest helpen bij de opbouw van de nieuw aangeschafte machine) de vereiste kennis te geven. Zonder in onnodig detail te treden, beschrijft de tekst de te verrichten handelingen, de te gebruiken materialen en gereedschappen, enz.

Er is aan de oorspronkelijke tekst nog een afdruk toegevoegd van een artikel uit het Zeitschrift Verein Deutscher Ingenieure, dat een prima methode beschrijft voor het uitrichten van stoommachines (Duitstalig). Dat vult de Werkspoor-tekst mooi aan.

In het tweede deel van het boekje worden verder de essenties besproken van onderhoud, verzorging, bewaking, afstelling, overhalen en bedienen van een grote stoommachine. Dit deel van de tekst is summier gehouden - maar wel compleet. Doe het volgens de gegeven voorschriften en er zal u geen ellende overkomen!

Voor wie zou deze tekst van belang kunnen zijn? Voor liefhebbers met "een hart voor stoom"; voor lieden die als hobby aan levensgrote stoommachines werken; voor modelbouwers op zoek naar achtergrond-informatie. Kortom, voor stoomfanaten.


eerste uitgave / first published type medium dim. omvang / extent binding prijs / price
c. 1930 facsimile boek / book A5 vii+41 pp - 8 illus paperback € 15,00
hardcover € 25,00