uitgevers

ArcheologischePers


publishersWerkschrift Industriele Archeologie

diverse auteurs

Industriele archeologie bestudeert de concrete overblijfselen van oude techniek: machines, grondstoffen, produkten, gebouwen. Men concentreert zich op "grijpbare" objekten; bij voorkeur in situ bewaard. Deze worden bestudeerd (veldwerk), gedocumenteerd (foto's, tekeningen, opmetingen). Ze dienen om de klassieke "geschreven bronnen" (boeken, archieven) aan te vullen en beter te begrijpen.

regulateur van een waterrad /
governor for a waterwheel


Notebook Industrial Archaeology

various authors

Industrial archaeology studies the physical remains of historical technology, i.e., machinery and process equipment, raw materials, products, factory buildings. The discipline concentrates on real objects, preferably in situ. These are described, measured and documented (photo's, drawings), and serve to complement and better understand written sources such as archives, textbooks, etc.


eerste uitgave / first published
1982
type nieuw / new
medium boek / book
dim. A5
omvang / extent 32 pp
num illus
binding paperback
prijs / price
special offer
1 + 2 + 3
only € 5,00

Het Werkschrift Industriele Archeologie was een eenvoudige, onregelmatig verschijnende publicatie. Drie afleveringen zijn beschikbaar. Elk nummer biedt een of twee hoofdartikelen, een of meer kortere teksten en enkele vaste rubrieken: korte bedrijfstak-gazetteers, boekbesprekingen, introducties van verenigingen die zich met industriele archeologie bezighouden.

Nummer - 1 -

De hoofdartikelen: stangenkunsten voor de overbrenging van energie; en industriele archeologie als vak. Een korter artikel: het Canal du Centre in Belgie (vier hydraulische scheepsliften uit de periode 1890-1915). Bedrijfstak-gazetteer: papier. Vereniging: Historical Metallurgy Society. Een boekbespreking.

Nummer - 2 -

De hoofdartikelen: gasgeneratoren voor gasmotoren; en het walsen van staalstrip op een stoom-gedreven walstuig. Een korter artikel: riemen voor drijfas-systemen. Bedrijfstak-gazetteer: zout. Boekbesprekingen.

Nummer - 3 -

Het hoofdartikel: het lossen van bulkgoederen uit spoorwagons (omstreeks 1900). Drie kortere artikelen: de Watt-regulateur bij waterraderen; kogellagers vs. glijlagers; en riemschijven voor drijfassen. Vereniging: Stationary Engine Research Group. Boekbesprekingen.

The Notebook Industrial Archaeology was a small simple occasional publication, appearing irregularly. Three Volumes are available. Each has one or two major articles, one or more shorter articles, and several regular sections: book reviews, society reviews and short gazetteers.


Vol - 1 -

The major articles cover: rod-drives for power transmission; and industrial archaeology as a discipline. A shorter article describes the Canal du Centre in Belgium (four hydraulic boat lifts of 1890-1915). Further items are: a gazetteer on paper; an introduction of the Historical Metallurgy Society; and a book review.

Vol - 2 -

The major articles cover: gas producers for gas engines; and the rolling of strip steel on a steam-driven mill. A shorter article describes belting for lineshafting. Further items are: a gazetteer on salt; and book reviews.

Vol - 3 -

The major article covers: unloading of bulk goods from railway wagons (around 1900). Shorter articles describe the use of a Watt governor with waterwheels; ball- vs sleeve-bearings; pulleys for lineshafting. Further items are: an introduction of the Stationary Engine Research Group; and book reviews.