uitgevers

ArcheologischePers


publishers


Waalwijk: de Nering-Bogel stoommachine in looierij Van Iersel, Witlox & Co., later Van Haren

Den Ouden

De stoommachine die in 1912 werd opgesteld in een nieuw gebouwde uitbreiding van deze looierij werd geleverd door Nering-Bogel uit Deventer (N° 222). Het was een gelijkstroom machine.

Zicht in de machinekamer

 

The engine installed in 1912 in a newly built extension of this tannery was manufactured by Nering-Bögel of Deventer (N° 222). It was a uniflow engine.

View in the engine room


zicht in de machinekamer
view of the engine room

Na de sluiting van de looierij werd er een complete documentatie gemaakt van de stoominstallatie: een volle set opgemeten tekeningen; foto's; een interview met de voormalig machinist en een speurtocht naar relevante bescheiden in het gemeente-archief. Deze digitale publicatie presenteert alle resultaten in een heel aantrekkelijke vorm, met grote afbeeldingen van hoge kwaliteit en - in audio - het volledige interview met een beschrijving van de bediening van de machine (Nederlands). De stoommachine bleef bewaard in een museum.

 

After closure of the tannery, a complete documentation was made of the steam plant, with a full set of measured drawings, photo's, an interview with the former engineer and a search for relevant documents in the municipal archives. This digital publication presents all results in a most attractive format, with large high-quality illustrations and - in audio - the full interview describing the operation of the engine (Dutch-spoken). The engine is now preserved in a museum.