uitgevers

ArcheologischePers


publishers


Sauggasanlagen fuer die Vergasung von Torf

Duitstalige brochure gepubliceerd door Gebr. Korting, Kortingsdorf bij Hannover

German brochure published by Gebr. Korting, Kortingsdorf near Hannover

Geeft technische en economische details van de door Gebr. Körting geleverde installaties voor het vergassen van turf. Het verkregen gas werd gebruikt in gasmotoren, die in een kleine centrale elektrische generatoren aandreven.

installatie in de cementfabriek Visby A.G.

Presents technical details and economical data concerning plant, manufactured by Gebr. Körting to generate producergas from peat. The gas obtained was used to run gas engines driving a small electric generating plant.

installation in the Visby A.G. cementworks


installatie in de cementfabriek Visby A.G.
plant in the Visby A.G. cement works


eerste uitgave / first published type medium dim. omvang / extent binding prijs / price
1909 facsimile boek / book A4 8 pp - 7 illus paperback € 8,00