uitgevers

ArcheologischePers


publishers


Thyssen & Co A.G. Groszgasmaschinen - ausgefuehrte Anlagen

Duitstalige referentielijst van de fabrikant

German reference list of the manufacturer

Aan het begin van de 20e eeuw werden er zeer grote gasmotoren gebouwd voor staalfabrieken. Ze werden bedreven met hoogoven­gas, cokesoven­gas en/of generator­gas. Thyssen maakte een hele serie van zulke gigantische machines, tot ongeveer 3.600 pk in enkele en 6.400 pk in tweeling-uitvoering. De motoren dreven gelijk- of draai­stroom­generatoren; blowers voor hoogovens en converters; hogedruk compressoren; of waterpompen.

machinehuis met 8 gasmotoren

In the beginning of the 20th century, very large gas engines were built for steelworks. They ran on blast furnace gas, cokesoven gas and/or producer gas. Thyssen manufactured a whole range of such engines, up to about 3,600 hp in single layout and 6,400 hp in twin layout. The engines drove d.c. or a.c. generators; blowers for blast furnaces and steel converters; high-pressure compressors; or water pumps.

engine house with 8 gas engines


Deze brochure geeft een compleet overzicht van de aan staal­bedrijven geleverde installaties. Vier foto's tonen indrukwekkende voorbeelden.

This brochure presents a complete survey of all installations delivered to steelworks. Four photo's show impressive examples.


eerste uitgave / first published type medium dim. omvang / extent binding prijs / price
1914 facsimile boek / book A4 18 pp - 4 illus paperback € 15,00