uitgevers

ArcheologischePers


publishers


het stellen van de zuiger

Bediening, onderhoud, herstelling van verbrandingsmotoren

Auteur: Van Ree

Dit boek behandelt het omgaan met stationaire verbrandingsmotoren, zoals die in "de fabriek" voorkwamen. Een interessant onderwerp voor alle liefhebbers van verbrandings­motoren; voor hen die levens­grote motoren bedrijven, restaureren en repareren; maar ook voor modelbouwers op zoek naar inspiratie en achtergrond-informatie. En voor historici schuilt het belang in de duidelijk technische geaardheid van de tekst.

Van Ree was destijds Voor­zitter van de Examen­commissie voor Landmachinisten, de aangewezen persoon dus om over dit onderwerp te publiceren. Z'n vakkennis blijkt uit alles wat hij te berde brengt. De gevolgde aanpak is praktisch en op de machinist gericht. De drie hoofdlijnen in de tekst zijn: hoe onderhoudt en bedient men z'n motor-installatie; welke storingen kunnen zich voordoen; en, hoe stelt men een motor zo af, dat de gunstigste resultaten worden geboekt.

In de jaren 1930 kwamen in de nijverheid verschillende typen ver­brandings­motor voor. Men onderscheidde gasmotoren; motoren voor vluchtige brandstoffen zoals benzine; en motoren voor ruwe olie (gloeikop of Diesel). Elk type komt terug in Van Ree's tekst.

Onze heruitgave maakt het mogelijk te ontdekken hoe een machinist met z'n installatie verkeerde. Fascinerende details over inmiddels vergeten technieken ontbreken niet. Bijvoorbeeld - hoe controleer je de effectiviteit van de zuigersmering? Met een draadnagel tussen de tanden geklemd en je oren stijf dichtgestopt!

De oorspronkelijke tekst is aangevuld met 19 pagina's contemporain advertentiemateriaal van motorenfabrikanten. Hieruit valt veel te leren over de bouwwijze van deze machines. Enkele advertentieteksten waren in het Frans of Engels, deze zijn in het Nederlands vertaald.


eerste uitgave / first published type medium dim. omvang / extent binding prijs / price
1938 facsimile boek / book A5 82 pp - 26 illus paperback € 20,00
hardcover € 30,00