uitgevers

ArcheologischePers


publishers


Stoommachine/generator installatie in Oisterwijk

Auteur: Den Ouden

Toen in de jaren 1920 de leerlooierij Koninklijke Verenigde Lederfabriek in Oisterwijk een grote uitbreiding onderging, werd in deze fabriek ook een nieuwe stoommachine-installatie opgesteld. Deze is tot op heden bewaard gebleven.

dimetrische overzichtstekening

Men koos voor een stoommachine met een direct op de krukas gemonteerde grote draaistroom-generator. Het geinstalleerd vermogen bedroeg 1.300 pk. De machine werd gebouwd door Societe d'Electricite et de Mechanique Carels, Gent (nummer 987). Het is een tweeling-gelijkstroom-kleppenmachine. Uit de oorspronkelijke offerte zijn allerlei details van de installatie bekend, zoals het gegarandeerde maximale (specifieke) stoomverbruik, het regelbereik van de expansieregeling e.d. Zulke gegevens zijn vrij zeldzaam. Zelfs wanneer een machine behouden is, ontbreekt de documentatie meestal. De machine van Oisterwijk moet zeer efficient geweest zijn, tenminste, wanneer de gegeven specificaties ook werkelijk gehaald werden.

In dit boek wordt een beschrijving gegeven van de geschiedenis van de Oisterwijkse stoominstallatie, van het begin van de opbouw in 1924 tot het buiten gebruik stellen in 1972. Daarnaast wordt beschreven hoe de installatie er uit ziet (zowel stoommachine, ketels als gebouw). Dit laatste deel is ruim geillustreerd met schetsen en tekeningen, waaronder twee plattegronden en twee zijaanzichten op schaal, en een dimetrische overzichtstekening (zie hierboven). Tevens zijn diverse originele documenten met betrekking tot de opbouw van de machine afgedrukt.

De auteur heeft een poging ondernomen deze machine voor een groter publiek toegankelijk te maken. Dit bleek praktisch niet te realiseren. Hoewel de machine nog altijd behouden is gebleven, is hij er inmiddels slecht aan toe.

In een appendix wordt de werking van de inlaatkleppen van deze machine in een serie detailschetsen uit de doeken gedaan. Het zijn veerkleppen met een door de regulateur bepaald moment van sluiten (variabele expansie). Een tweede appendix geeft de te volgen werkwijze bij het starten/stoppen van de machine.


eerste uitgave / first published type medium dim. omvang / extent binding prijs / price
1996 nieuw / new boek / book A5 iv+48 pp - 34 illus paperback € 15,00