uitgevers

ArcheologischePers


publishers


Bilder aus dem Silber-Bergwerk Sainct Nicolaes in Lothringen

Heinrich Gross-Moller

Beelden uit de Zilvermijn Sainct Nicolaes

Scenes from the Silver Mine Sainct Nicolaes

Een portfolio met 8 houtsneden uit de zestiende eeuw, betreffende de zilvermijnbouw. Velen van ons kennen Agricola's De Re Metallica en de afbeeldingen daarin - welnu, Gross-Moller's houtsneden doen sterk aan die van Agricola denken.

De 8 platen in onze set zijn getiteld:

 • De Arbeiders die de Pompen bedienen, betreden de Mijn
 • De Mijnopzichter reikt het Lampvet (reuzel) uit
 • De ondergrondse Werkzaamheden van de Mijnarbeider
 • Het Loswerken van het Erts
 • Het losgewerkte Erts wordt Bovengronds gebracht
 • Vrouwen bij het Klauwen (sorteren) van het Erts
 • Mannen slaan het Erts klein
 • Stampmolen
Ausfahrt aus dem Stollen

A portfolio containing 8 woodcuts of the 16th century, depicting mining scenes. Most of us will know Agricola's De Re Metallica and its illustrations - well, these woodcuts by Gross-Moller are very similar to those of Agricola.

The 8 plates in our set are entitled:

 • The Labourers Working the Pumps Enter the Mine
 • The Mine Surveyor Hands out the Tallow
 • The Work of the Miner Underground
 • Working the Ore
 • Bringing the Veinstuff above Ground
 • Women Sorting the Veinstuff
 • Men Reducing the Veinstuff by Hand
 • Stamping Mill

Ze zijn gedrukt op gevergeerd cremekleurig papier en verpakt in een eenvoudige kartonnen map (standaard editie) of in een similé-lederen map (luxe editie).

We printed them on cream-coloured vellum paper. They come in either a simple cardboard folder (standard edition) or in a simile-leather folder (luxury edition).


eerste uitgave / first published type medium dim. omvang / extent prijs / price
16e eeuw / 16th century facsimile   houtsneden / woodcuts 8 A4 bladen / sheets standaard map / standard folder 
luxe map / luxury folder
 € 15,00
€ 20,00