uitgevers

ArcheologischePers


publishers


Friese mantels
een wolnijverheid van voor Christus
tot in de 11e eeuw

Auteur: Van Gorp

Uit tal van archeologische opgravingen zijn de zogenaamde "Friese Mantels" bekend. In dit boek bestudeert Van Gorp hun herkomst en belang voor het Friese handelsverkeer. Zijn conclusies zijn origineel en wijken in tal van opzichten af van eerder gepubliceerde opvattingen.

Van Gorp stelt dat, vijf tot zes eeuwen voor de opkomst van de beroemde Vlaamse lakennijverheid, er al een relatief grootschalige produktie plaats vond in weefateliers in het Friese terpengebied. De weefgoederen vonden hun verspreiding langs de Noordzeekust, van Zeeland tot Sleeswijk-Holstein, later ook verder. Het typerende weefselbindingssysteem van Friese Mantels is de "ruitenkeper".

een hutkom te Dalem met een verticaal gewichtsweeftoestel

een hutkom te Dalem met een verticaal gewichtsweeftoestel

Dit ruitenkeper-systeem is bij opgravingen in heel dit gebied teruggevonden. Van Gorp beschrijft vele (terp-)vondsten uit de eerste 10 eeuwen van onze jaartelling, hij dateert deze en plaatst ze in chronologisch verband. Het genoemde verspreidingspatroon valt op deze wijze eenvoudig aan te tonen. De diverse verschijningsvormen van de ruitenkeper, uit verschillende perioden, worden in schetsen getoond. Beslist het reconstrueren op een modern weefgetouw waard!

Als achtergrond bij het geschetste ontwikkelingspatroon wordt ook ingegaan op contemporaine bronnen (8e tot 10e eeuw) en op de interpretatie hiervan. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de Friese geschiedenis en de kerstening in deze periode; en van de ontwikkeling van de Friese handel op de Noordzee.


eerste uitgave / first published type medium dim. omvang / extent binding prijs / price
1985 nieuw / new boek / book A5 114 pp - 15 illus paperback
speciale prijs
slechts € 5,00